Tag: Użytek ekologiczny

10 grudnia 2017 Wyłączone

Murawy na Wale Trzebnickim

przez admin

Seria niewielkich ale cennych muraw ulokowanych na Zaczarowanych Wzgórzach, będących fragmentem Gór Kocich. Jest to teren proponowany do objęcia ochroną…

9 grudnia 2017 Wyłączone

Polana Grochowska

przez admin

Cenny obszar chroniący śródleśne polany z największą koncentracją gatunków chronionych i rzadkich na terenie gminy Zawonia. Miejsce występowania cennych siedlisk…

8 grudnia 2017 Wyłączone

Użytki ekologiczne – Oleśnica

przez admin

Jest to seria kilku użytków ekologicznych rozlokowanych na północ od miasta Oleśnica. Obejmują one zróżnicowane siedliska leśne, głównie łęgi, olsy…

8 grudnia 2017 Wyłączone

Stanowisko Sasanki Łąkowej

przez admin

Użytek obejmuje dawną piaskownię położoną na jednym ze wzgórz o nazwie Mrozowska Górka. Jest to obecnie jedyne znane stanowisko sasanki…

26 listopada 2017 Wyłączone

Cenne Tereny – Ziemia Wołowska

przez admin

Ziemia Wołowska obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów nizinnej części Dolnego Śląska obejmując dolinę Odry, Wysoczyznę Rościsławską i fragment Wału…

25 listopada 2017 Wyłączone

Tereny pod ochronę – lista

przez admin

Poniżej przedstawiamy listę wszelkich terenów, które miały bądź mają status terenów projektowanych, planowanych lub proponowanych do objęcia jakąkolwiek formą ochrony.…