Dąbrowa tagowane posty

Dąbrowy Janikowskie

Niewielki obszar naturowy powołany jako ważna ostoja jelonka rogacza w tej części kraju. Obejmuje dobrze zachowaną kwaśną dąbrowę na skraju doliny Odry, która stanowi fragment dawniej występujących tu powszechnie lasów dębowych. Miejsce cenne nie tylko ze względu na rzadki gatunek chrząszcza ale także ze względu na bogatą populację mykoflory (borowiki, prawdziwki, koralówki, purchawki, huby) oraz ostoję porostów i różnego rodzaju saprobiontów.

Czytaj więcej

Ciepłolubne dąbrowy

Cenne i stosunkowo rzadkie ekosystemy lasów liściastych mających charakter świetlistych, umiarkowanie lub silnie ciepłolubnych lasów dębowych, o cechach kresowych, subkontynentalnych i śródziemnomorskich siedlisk na suchych i mocno przepuszczalnych glebach. Siedlisko rzadkie w całej Polsce, które dodatkowo na terenie Dolnego Śląska posiada rzadki wariant dąbrowy brekiniowej. 

 

Czytaj więcej

Szczyr trwały

Szczyr trwały (Mercurialis perennis)

Występowanie: Gatunek euroazjatycki, posiadający zwarty zasięg obejmujący pas ciągnący się od Anglii poprzez Francję i Europę Środkową po europejską część Rosji. Rozproszone stanowiska obejmują Europę Północną i Południową z nielicznymi populacjami na płw. Iberyjskim i Wyspach Kanaryjskich. W Azji stwierdzony głównie w zachodniej Syberii, na Kaukazie, w Azji Mniejszej i północnym Iranie. W Polsce liczne stanowiska na całym obszarze, z największym zagęszczeniem w górach i na wyżynach.

Na Dolnym Śląsku częsty zwłaszcza w Sudetach i na ich pogórzu oraz mniej licznie na nizinie (głównie Pradolina Wrocławska, Nizina Oleśnicka i Bory Dolnośląskie.

Chroniony w większości parków narodowych oraz w licznych leśnych rezerwatach przyrody, głównie z siedliskami lasów bukowych i dębowych. Na Dolnym Śląsku notowany m.in. w rezerwacie Góra Miłek, Góra Radunia, Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, Stawy Milickie, Wąwóz Siedmicki, Wąwóz Lipa, Góra Zamkowa, Jaskinia Niedźwiedzia, Cisy, Cisowa Góra, Góra Choina, Jeziorko Daisy oraz na licznych obszarach Natura 2000.

Siedlisko: Gatunek typowo leśny. Preferuje stanowiska o różnym natężeniu światła (od jasnych po cieniste), chłodne do umiarkowanie ciepłych, wilgotne, o różnym stopniu nachylenia (zarówno płaskie, jak i strome zbocza). Najczęściej na glebach żyznych, często z rumoszem wapiennym, o podłożu gliniastym, próchniczym lub mineralno-próchniczym, żyznym, zasadowym i umiarkowanie wilgotnym. Gatunek charakterystyczny dla licznych siedlisk bukowych (Fagetalia), głównie żyznych buczyn górskich i niżowych. Poza tym występuje także w lasach dębowych, klonowo-lipowych i w rzadziej w innych siedliskach leśnych.

Czytaj więcej

Przytulia okrągłolistna

Przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium)

Czytaj więcej