Kamienny Grzbiet

Typ ochrony: brak 

Data utworzenia: brak

Powierzchnia: ok. 6 ha 

Powiat: Wrocławski

Gmina: Sobótka

Nadleśnictwo: Miękinia


Niewielkie połacie muraw okalające ocalałe zbocza góry Kamiennik (201 m n.p.m.) określanego czasem jako Kamienny Grzbiet. Pozostała część góry uległa zniszczeniu w skutek intensywnej działalności Kamieniołomu Serpentynitu. Całość leży w północno-wschodniej części Masywu Ślęży, granicząc bezpośrednio z miejscowością Nasławice.

Wschodnie i północne zbocza porośnięte są licznymi siedliskami muraw i łąk o charakterze mozaik. Do najważniejszych należą suche, acydofilne murawy kserotermiczne z zespołu Viscario-Avenuletum pratensis, które są siedliskiem rzadko notowanym w regionie. Na jego obszarze można wyróżnić liczne i ciekawe gatunki roślin, m.in. zaraza przytuliowa, kostrzewy, wyka pannońska, przytulia pospolita i liczne pięciorniki. Poza tym w suchszych fragmentach, o ubogiej glebie wykształciły się murawy piaskowe (Koelerio-Corynephoretea) z pospolicie tu występującym goździkiem kropkowanym i goździkiem kartuzkiem. W osłoniętych miejscach o bogatszej i wilgotniejszej glebie stwierdzono półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe z klasy (Molinio-Arrhenatheretea) z bogatą florą obfitującą m.in. w liczne gatunki koniczyn, szałwii, wiązówka, przytula właściwa, świerzbnica polna i chaber łąkowy.

Zostaw wiadomość

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>