Site Loader
W górę
Rock Street, San Francisco
Typ ochrony: L

Data utworzenia: 1999 .         

Powierzchnia: 21,12 ha

Powiat: nyski

Gmina: Głuchołazy

Nadleśnictwo: Prudnik


Położenie: Rezerwat znajduje się na północnych stokach Przedniej Kopy (467 m n.p.m.), zwanej także Górą Chrobrego. Obejmuje ona przednią część masywu Góry Parkowej w polskiej części Gór Opawskich, należących do mezoregionu Sudetów Wschodnich. Las Bukowy leży w zachodnim fragmencie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. .

Budowa: Podłoże na obszarze rezerwatu zbudowane jest ze skał metamorficznych, głównie gnejsów i łupków łyszczykowych. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, obejmuje północne stoki w granicach niemal 100m wysokości (pomiędzy około 300-400 m n.p.m.). We wschodnim fragmencie znajduje się źródlisko zwane Źródłem Chrobrego.

Flora: Stosunkowo zróżnicowana. Głównym celem ochrony jest zachowanie drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych z dominującym tutaj bukiem zwyczajnym, którego egzemplarze osiągają nawet 100-150 lat. Buczyna jest bardzo rzadkim ekosystemem, zwłaszcza w województwie opolskim, stąd teren ten znalazł się pod ochroną. Oprócz tego dominującego tutaj gatunku drzewa, możemy spotkać także sosnę zwyczajną, świerka pospolitego, jodłę pospolitą oraz modrzewia zwyczajnego. Wśród warstwy podszytu dominują krzewy kruszyna pospolita, jarząb zwyczajny oraz młode drzewka, głównie bukowe.

Ogółem stwierdzono 103 gatunki roślin naczyniowych, w tym kilka pod ochroną. Z roślin rzadkich lub chronionych występuje tutaj liczna grupa charakterystyczna dla buczyny. Odnotowuje się niewielkie połacie z czosnkiem niedźwiedzim, któremu towarzyszą inne chronione rośliny jak lilia złotogłów, parzydło leśne i przytulia wonna. Na skalnych wychodniach i w okolicy drzew iglastych można spotkać paprotkę zwyczajną, widłaka jałowcowatego oraz zanokcicę skalną. Występują tu także rośliny zagrożone w skali regionu Opolskiego, m.in. trybula lśniąca, czartawa pośrednia, tojeść gajowa, przenęt purpurowy, przetacznik górski, lepiężnik biały.

Fauna: Mało zróżnicowana ale występują tutaj gatunki rzadkie i chronione, dla których teren rezerwatu jest ostoją lub miejscem zimowania. Duże ssaki są tutaj bardziej tymczasowymi gośćmi aniżeli stałymi rezydentami ze względu na niewielkie rozmiary oraz przynależność do znacznie większego kompleksu leśnego. Mimo wszystko spotkać tutaj można sarny, dziki, lisy, kuny leśne i domowe oraz liczne drobne ssaki (jeże, nornice, ryjówki). Dobrze zachowane sztolnie na północnych obrzeżach rezerwatu stanowią miejsce zimowania kilku chronionych gatunków nietoperzy (mopek, podkowiec mały, nocek orzęsiony).

Z innych chronionych zwierząt warto wymienić salamandrę plamistą, gatunek płaza zagrożonego wyginięciem w całej Polsce, który za dnia kryje się w chłodniejszych i wilgotnych szczelinach skał oraz w butwiejących i powalonych pniach drzew. Z ornitofauny charakterystyczne dla tej części lasu jest dzięcioł zielonosiwy, muchołówka białoszyjna oraz gołąb siniak.

Zagrożenia: Stosunkowo niewielkie. Sam rezerwat pomimo bliskości Głuchołazów oraz przeprowadzenia przez niego szlaków turystycznych (niebieski, żółty i czerwony) nie jest zagrożony zbytnim niszczenie czy też penetracją. Turyści bardziej skupiają się na zabytkach, dość licznych w okolicy, aniżeli na pięknie przyrody. Sztolnie zabezpieczone kratami, są niedostępne dla ludzi, tak więc nie ma ryzyka niepokojenia nietoperzy w okresie zimowania, w czasie to którego rozbudzony nietoperz jest skazany na śmierć.

Inne: Na i wokół terenu rezerwatu występują liczne budowle i zabytki. M.in. ślady działalności górniczej z XV i XVI wieku w postaci wcześniej omawianych sztolni. Obok znajduje się Domek Myśliwski oraz Grota Góralska a od strony północno-zachodniej, w bardzo bliskiej odległości, leży rezerwat krajobrazowy Nad Białką.

W okolicy występują liczne źródliska oraz początki strumieni i potoków. Jednym z nich jest źródło wody Żegnalice, której nazwa wywodzi się od miejscowego zwyczaju żegnania się w tym miejscu podróżnych udających się na czeską granicę.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.