Storczyki

Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra)

Buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia)

Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium)

Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera)¹

Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)

Gołek białawy (Leucorchis albida)

Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)

Gółka wonna (Gymnadenia odoratissima)

Koślaczek stożkowaty (Anacamptis pyramidalis)¹

Kręczynka jesienna (Spiranthes spiralis)¹

Kruszczyk błotny (Epipactis palustris)

Kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla )¹

Kruszczyk Greutera (Epipactis greuteri)¹

Kruszczyk krótkolistny (Epipactis distans)¹

Kruszczyk połabski (Epipactis albensis)

Kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens )

Kruszczyk siny (Epipactis purpurata)

Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine )

Kukuczka kapturkowata (Neottianthe cucullata)¹

Kukułka bałtycka  (Dactylorhiza baltica)¹

Kukułka bzowa  (Dactylorhiza sambucina)

Kukułka Fuchsa  (Dactylorhiza fuchsii)

Kukułka krwista  (Dactylorhiza incarnata)

Kukułka plamista  (Dactylorhiza maculata)

Kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei)¹

Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis )

Kukułka sudecka (Dactylorhiza psychrophila)

Kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri)

Lipiennik Loesela (Liparis loeselii)

Listera jajowata (Listera ovata)

Listera sercowata (Listera cordata)

Miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis)¹

Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Ozorka zielona (Coeloglossum viride)

Podkolan biały (Platanthera bifolia)

Podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha)

Potrostek alpejski (Chamorchis alpina)¹

Storczyca kulistaTraunsteinera globosa)

Storczyk blady (Orchis pallens)¹

Storczyk błotny (Orchis palustris)¹

Storczyk cuchnący (Orchis coriophora)¹

Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata)

Storczyk kukawka (Orchis militaris)

Storczyk męski (Orchis mascula)

Storczyk purpurowy (Orchis purpurea)¹

Storczyk samczy, s. samiczy (Orchis morio)

Storczyk trójzębny (Orchis tridentata)¹

Storzan bezlistny (Epipogium aphyllum)

Tajęża jednostronna (Goodyera repens)

Wątlik błotny (Hammarbya paludosa)¹

Wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos)

Żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)


  • Ze względu na bogactwo storczyków, ujęta została większość krajowych gatunków.

  • ¹ – gatunek nie występuje na Dolnym Śląsku